Neda Arıtma
0 332 606 08 10
info@nedaaritma.com
0 332 606 08 10
Ters Ozmoz Sitemleri

Klasik arıtma yöntemlerinin yetersiz kaldığı deniz suyu ve kuyu sularında yada isteğe bağlı olarak saflık gerektiren şebeke sularında uygulanan, sudaki çözülmüş iyonların ve mikro partiküllerin sudan ayrıştırılmasına yönelik membran filtrasyon işlemine TERS OZMOS denilmektedir.

 

Ters Osmoz sistemi "Reverse Osmosis (RO)" , sudaki çözülmüş iyonların ve mikro partiküllerin membran teknolojisi ile sudan ayrıştırılması amacıyla kullanılır.

Ters Osmoz sistemleri çarpraz akış prensibine göre çalışan ve ters yıkama işlemi olmayan membran sistemleridir. Belli zamanlarda membran yıkama üniteleri ile kimyasallı yıkama işlemi yapılır.

 

Ters Osmoz Sistemi Çalışma Prensibi:

Ters Ozmos sisteminin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır.

Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.

Membran yüzeyinin sürekli olarak temiz ve tıkanmadan kalmasını sağlayan ise, membran elementi içinde gerçekleşen " çapraz akış" işlemidir.

Ters Osmoz sistemindeki çapraz akış sayesinde; ürün suyu membrandan geçerken, membran tarafından kabul edilmeyen atık su membran yüzeyine paralel hareket ederek, iyon ve mikro partiküllerin membrana yapışmasını engeller.

Yapılan bu işlem diğer filtrasyon sistemlerine göne çok daha iyi kalitede su elde etmeye olanak verir.

 

Ters Osmoz Sistemi Su Üretim Kapasitesi

Ters Osmoz sisteminde su üretim verimi, arıtılmış su debisinin besleme suyu debisine oranını ifade eder. Dizay değerleri, ham suyun tuzluluğuna göre (iletkenlik,TDS) belirlenir.

Örneğin, kuyu suyu ters osmoz sistemleri % 50-75 verime göre,deniz suyu ters osmoz sistemleri ise maxsimum %35-40 verime göre dizayn edilir.

Ters Osmoz Sistemi İyon Giderimi: 

Ters osmoz sistemleri için ortalama iyon ve mikro partikül giderim kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

 

Anyonlar, Katyonlar,Organikler,   Pestisitler

Giderme (%)

Anyonlar,Katyonlar, Organikler, Pestisitler

Giderme (%)

  Alüminyum

97-98

  Nikel

97-99

  Amonyum

85-95

  Nitrat

93-96

  Arsenik

94-96

  Fosfat

99+

  Bakteriler

99+

  Polifosfatlar

98-99

  Bikarbonat

95-96

  Potasyum

92

  Bromür

93-96

  Projen

99+

  Kadmiyum

96-98

  Radyoaktivite

95-98

  Kalsiyum

96-98

  Radyum

97

  Klorür

94-95

  Selenyum

97

  Kromat

90-98

  Silika

85-90

  Krom

96-98

  Silikat

95-97

  Bakır

97-99

  Gümüş

95-97

  Siyanür

90-95

  Sodyum

92-98

  Demir 2 siyanür

98-99

  Sülfat

99+

  Flüorür

94-96

  Sülfit

96-98

  Demir

98-99

  Çinko

98-99

  Kurşun

96-98

  * Virüs

99+

  Magnezyum

96-98

  * Insecticides

97

  Mangan

96-98

  * Deterjanlar

97

  Cıva

96-98

  * Herbicides

97

  TÇM

95-99

  Bor

50-70

  Tiyosülfat

96-98

  Borat

30-50

  Selenyum

90-95

 

 

 

Yeniliklerden ve Kampanyalardan Haberdar Olmak İçin Bültenimize Kaydolun